Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

 

Ved køb af varer kan den originale emballage udgøre en væsentlig del af varens værdi. Send derfor altid den originale emballage med retur, for at væres sikker på, at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.


Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage, dog undtaget evt. fragtomkostninger. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.

 

Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:

 

   Baad og Motor A/S 

   Lillestrand 3

   5600 Fåborg

 

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet 'Returret & Reklamation''.